16.06.2012

През месец септември предстои да се проведат:
- Работно посещение на други МИГ на територията на България.Участие в работните посещения ще вземат представители на екипа, партньорите и членове на МИГ Харманли.
- Работно посещение на представители от други МИГ на територията на община Харманли.Участие в работните посещения ще вземат представители на екипа, партньорите и членове на МИГ Харманли.
Предстои провеждането на пети и шести информационни дена в изпълнение на Дейност 6, зад. 3. Информационните дни ще се проведат в началото на месец септември в град Харманли и в края на месеца с. Бисер.