16.06.2012

На 27 октомври в с. Орешец ще се проведе информационен ден в изпълнение на дейност 6, задача 3. Проявата ще се състои в кметството на с.Орешец от 10.00ч. СМР И МИГ Харманли ще бъдат представени от Митко Вълчев - член на ОбС на сдружение МИГ Харманли и Диляна Комитова, координатор на проект 431-2-03-3.