21.12.2021

Във връзка с популяризиране на дейността на сдружение "МИГ Харманли", финансирана по подмярка 19.4 "Текущи разходи и разходи за популяризиране на Стратегия за водено от общностите местно развитие" от мярка 19 "ВОМР" на ПРСР за периода 2014 - 2020г. и предстоящите Коледни и Новогодишни празници, членовете на екипа на сдружение "МИГ Харманли" - г-жа Диана Гочева, г-жа Петя Иванова и г-жа Снежана Димитрова, направиха скромен подарък на малчуганите от трите детски градини в гр. Харманли. 

Скицници и кутийки с цветни моливи за рисуване бяха връчени на г-жа Валентина Добрева - директор на ДГ "Пролет" и г-жа Галя Здравчева, учител в ДГ "Пролет" и член на колективния управителен орган на МИГ; г-жа Ваня Димитрова - директор на ДГ "Детски свят" и г-жа Мелихан Чолева - директор на ДГ "Ален мак".

С тази своя инициатива, екипа се надява да допринесе, макар и с малко, за развитие на когнитивни умения у децата чрез насърчаване на творчески дейности, част от които е рисуването.