07.09.2021

На 03.09.2021г. на официална церемония, провела се в Министерство на земеделието, храните и горите, гр. София, служебния министър - проф. д-р. Христо Бозуков връчи на изпълнителния директор на сдружение "МИГ Харманли" - Диана Гочева заповедта за увеличение на бюджета на Стратегията за водено от общностите местно развитие.

На събитието присъстваха още представители на други МИГ от страната, ръководителя на Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони, заместник - министър Георги Събев, началника на отдел "ВОМР" към МЗХГ - Стефан Спасов, както и част от експертите от отдел "ВОМР" към МЗХГ.

Осигурените допълнителни средства ще бъдат насочени, както за подпомагане на местни бенефициенти, така и за текущи разходи и популяризиране на Стратегията.

Предстои подписване на допълнително споразумение.