20.08.2021

Екипът на сдружение "МИГ Харманли" взе участие в работна среща, организирана по инициатива на Асоциация Българска национална ЛИДЕР мрежа, която се проведе на 18 и 19 август 2021г. в Боровец. Събитието бе открито от ръководителя на управляващия орган и заместник - министър на земеделието, храните и горите - г-н Георги Събев, който изрази задоволството си от досегашната работа на местните инициативни групи в България и подчерта, че ръководството на МЗХГ и Държавен фонд „Земеделие“ подкрепят успешното прилагане на подхода и разчитат на пълно усвояване на средствата по стратегиите на местните инициативни групи. Г-н Събев заяви, че очаквания бюджет, предвиден за местните инициативни групи в следващия програмен период е над 600 млн. лева, като отново ще има възможност за многофондово финансиране. Той допълни, че се предвижда да бъдат отделени 10% от бюджета на Стратегическия план за развитие на земеделието и развитието на селските райони, както и по 2% от бюджетите на оперативни програми „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“, „Развитие на човешките ресурси“, „Образование“ 2021-2027 и „Околна среда“.

Участие в срещата взеха и заместник - изпълнителния директор на ДФЗ - г-жа Боряна Алексова, г-жа Красимира Капланова – директор на дирекция „Оторизация на плащанията и  г-н Калоян Костадинов - н-к отдел "Договориране". Те увериха присъстващите представители на местни инициативни групи, че се работи усилено по разглеждането на процедурите, проведени от МИГ и одобрените от тях проектни предложения. Бяха дискутирани въпроси като: провеждане на процедури по реда на ПМС 160 за бенефициенти по мерки 4.1 и 6.4 и съгласуване от страна на ДФЗ на проведените процедури, опростяване на списъка с изискуеми документи към кандидатите и въвеждане на т.нар. опростени разходи с цел намаляване на административната тежест за кандидатите и екипите на МИГ.

На срещата беше потвърдено, че се работи усилено по одобрение на заявените допълнителни средства към стратегиите на местните инициативни групи в размер на 799 000 лв., за които "МИГ Харманли" кандидатства през месец май тази година и се очаква до края на месец септември да бъде сключено допълнително споразумение към Споразумението за изпълнение на Стратегията за ВОМР на сдружение "МИГ Харманли".