16.06.2012

В изпълнение на дейност 4, зад.3, представители на Общото събрание на МИГ Харманли проведоха срещи с екипа на проект 431-2-03-32 \"Придобиван на умения и постигане на обществена активност за потенциална МИГ на територията на Община Крумовград\". Участие в срещите взеха Паулина Христова и Митко Вълчев (членове на МИГ Харманли), Диляна Комитова - координатор на проект 431-2-03-3, Гюрсел Гюслю - координатор , Фатме Юсеин - техн. асистен на проект 431-2-03-32. Представени бяха проектите на двете общини, коментирано бе изпълнението на дейностите, както процедурата по учредяването на МИГ Харманли.