16.06.2012

Представители на МИГ Харманли бяха на посещение на екипа на проект №431-2-03-30 „МИГ Брезово-Братя Даскалови” – изграждане на капацитет и гражданска активност за местно самоуправление” . Членовете на Общото събрани на МИГ Харманли, Паулина Христова и Митко Вълчев взеха и активно участие в подготовката на СМР с която МИГ Харманли ще кандидатства до срая на месец август пред МЗХ. В групата от Харманли бе и координатора на проекта- Диляна Комитона. От страна на домакините бяха зам.кмета на община Братя Дасколови, техн. Сътрудник на проекта и секретаря на общината. Осъдени бяха мерките, които залагат представителите на местните общности и бъдещата полза от тях, като крайната цел е повишаване качеството на живот на територията.