16.06.2012

На 23 и 24 октомври 2009 г. в Центъра за икономическо развитие и туризъм в гр.Харманли по изпълнение на дейностите за обучение, придобиване на умения, техническо и финансово обезпечаване за състава/екипа, ангажиран в подготовката на стратегията за местно развитие ще се проведе обучение на местни неформални лидери на тема „Изграждане на умения за разработване и реализация на стратегия за местно развитие, мониторинг на изпълнението на стратегията”. Обучението ще се води от лицензиран експерт от Министерство на земеделието и храните.
За подпомагане на процеса на определяне на стратегическите приоритети на социално-икономическото развитие на територията на Община Харманли до края на 2015 г. и за подпомагане на разработването на самата Стратегия за развитие се сформират 3 експертни групи. На 29 октомври 2009 г. в Центъра за икономическо развитие и туризъм в гр.Харманли ще се проведе първо обучение за създаване на стратегия за местно развитие на трите експертни групи под ръководството на одобрения експерт за разработване на стратегията и национален експерт - лицензирани експерти от МЗХ.
До 31 октомври 2009 г. за по-доброто очертаване на социалната проблематика за целите на изработването на Стратегия за местно развитие на Община Харманли ще се проведат консултативни срещи на екипа на проекта с населението на територията на общината в различни населени места.