16.06.2012

В изпълнение на Дейност 4, екипа на проект Проект „Придобиване на умения и постигане на обществена активност за потенциална местна инициативна група на територията на Община Момчилград, област Кърджали” и членове на МИГ Момчилград проведоха учебно посещение съвместно с екипа на проек №431-2-03-3 Харманли. Присъстваха и членовете на Общото събрание на МИГ Харманли, г-жа Паулина Христова и Митко Вълчев, които бяха и сред основните участници в процеса на подготовка на СМР. Участие взеха и координаторите на проектите - Диляна Комитова и Халил Халил.