16.06.2012

С информационен ден в с.Доситеево стартира десетдневната информационна кампания по проекта. Присъстваха 22 жители на селото, като в голямата си част това бяха земеделски производители. Част от тях са реализирали проекти, а друга част от тях в момента реализират такива по ПРСР. Направено бе представяне на МИГ Харманли и проекта за СМР, с който ще се кандидатства пред МЗХ до края на м.август 2010г. Представени бяха подробно мерките, залегнали в проекта на СМР и възможностите, които дават на ЗП.