14.10.2019

„МИГ Харманли“ организира две двудневни обучения за местни лидери и уязвими групи, във връзка с планираните дейности за популяризиране на Стратегията за водено от общностите местно развитие

Обученията ще се проведат, както следва:

1. 07- 08 ноември 2019г., от 09:00 часа, място на провеждане: Бизнес център Харманли, гр. Харманли, ул. "Петко Каравелов" 4, конферентна зала. 
Тема на обучението: „Придобиване на компетентност за изпълнение на проекти, финансирани по Стратегията за ВОМР“.

2. 21-22 ноември 2019г., от 09:00 часа, място на провеждане: Бизнес център Харманли, гр. Харманли, ул. "Петко Каравелов" 4, конферентна зала. 
Тема на обучението: „Придобиване на компетентност за изпълнение на проекти, финансирани по Стратегията за ВОМР – възлагане на процедури по ПМС 160 и ЗОП.“.

Екипът на „МИГ Харманли“ кани всички заинтересовани да вземат участие.

Вход – свободен!

За предварително записване, може да се свържете с нас на: 0884/905405; 0884/802043; 0882/630615;