09.11.2018

„МИГ Харманли“ организира три информационни срещи, във връзка с планираните дейности за популяризиране на Стратегията за водено от общностите местно развитие

Информационните срещи ще се проведат, както следва:

1. 26-ти ноември 2018г., от 10:00 часа в село Доситеево, НЧ „Архимандрид Доситей – 1908“;

2. 26-ти ноември 2018г., от 15:00 часа в гр. Харманли, ул. „Петко Каравелов“ 2, офис на МИГ - конферентна зала;

3. 27-ми ноември 2018г., от 09:30 часа в село Бисер – кметство село Бисер;

Екипът на „МИГ Харманли“ кани всички заинтересовани да вземат участие.

Вход – свободен!

За предварително записване, може да се свържете с нас на: 0884/905405; 0884/802043; 0882/630615;