28.05.2018

На 25 май 2018г. се проведе работна среща между екипите на СНЦ „МИГ – Разлог” и Сдружение  „МИГ Харманли”. Срещата се организира с цел  споделяне на опит и обмен на добри практики,  във връзка с изпълнението на Стратегиите за ВОМР на двете местни инициативни групи.

Срещата се проведе в офиса на МИГ Харманли, където представителите на двете Местни инициативни групи представиха стратегиите за Водено от общностите местно развитие за териториите си. Обсъдиха се „Мерки и процедури по СВОМР. Нормативни промени и указания”. Проведе се дискусия за обсъждане на общите характеристики и уникалните за териториите различия, както и идентифицираните проблеми, потребности и потенциал. Обсъдени бяха залегналите в стратегиите мерки, чрез които да бъдат постигнати изведените приоритети и цели. Обсъдиха се процедурите за прием на проектни предложения, насоки за кандидатстване. Обсъдена бе работата с електронната система ИСУН 2020, оценката на проектите и ролята на КППП, във връзка с предстоящи приеми по СВОМР.

Представителите на двете местни инициативни групи споделиха опита си от срещнатите трудности при изпълнение на стратегиите за ВОМР.

Работната среща продължи с планирано посещение на проекти, реализирани по стратегията за местно развитие на МИГ Харманли. Посетени бяха следните обекти:

  1. Проект по мярка 312 - "Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия" от Стратегията за местно развитие на МИГ Харманли. По проекта е закупено оборудване и обзавеждане за фризьорски салон и соларно студио, включващо закупуване на вертикален солариум, работна количка, стол с мивка, фризьорски стол, професионален стерилизатор, термичен активатор за терапии, работна маса за маникюр, работно огледало, професионални маши, преси и др. Стойността на изплатената финансова помощ е 20907,63 лв. Бенефициент - "Фантастико тойс" ООД.
  2. Проект по мярка - 313 "Насърчаване на туристическите дейности" от Стратегията за местно развитие на сдружение "МИГ Харманли". По проекта е направен ремонт на Историческия музей в град Харманли, включващ изкърпване на мазилка по вътрешни стени, вътрешна изолация и боядисване; циклене и боядисване на паркет; ремонт на електрическа инсталация; монтиране на осветителни тела; зазиждане на отвори, изграждане на вътрешни стени; външен дренаж на сградата и др. Общата стойност на изплатената финансова помощ е 61842.25 лв. Бенефициент - Община Харманли.

Екипите на МИГ изказаха взаимна благодарност за споделения опит и добри практики и си пожелаха още бъдещи ползотворни съвместни дейности.

Във фотогалерията на сайта ще намерите още снимки от събитието