16.06.2012

На 21 юли с информационна среща в с.Доситеево стартита дейонст 6, зад.3. Проявата премина при повишен интерес. Уважиха я 22 жители на с.Доситеево. Информацията, която получиха за новите възможносни, които МИГ Харманли и СМР биха им предоставили, предизвика заинтересованост и желание да се включат в МИГ като членове на Общото събрание, което е видно от анкетните карти, попълнени от участниците. В голямата си част това са земеделски производители, реализирали и реализиращи към настоящият момент проекти, финансирани от ПРСР.