16.06.2012

През месец юли ще се състои работно посещение на представители на проекта на Община Стамболово и МИГ на територията на общините Стамболово, Маджарово и Ивайловград. Това посещение ще има за цел да се сподели опит между отделните МИГ, начина на изобр на екипи, както и реализацията на проектите по мярка 431-2-3, проблемите, които се срещнати и как се решават. Срещата е в изпълнение на Дейност 4 задача2 на проект 431-2-3-03.