01.12.2017

В изпълнение на планираните дейности за популяризиране на Стратегия за водено от общностите местно развитие, сдружение „МИГ Харманли“ ще проведе двудневно обучение и информационни срещи, както следва: 

Дата на провеждане Начален час Населено място Място на провеждане на събитието Вид на събитието
13.12.2017г. 10:00 часа Село Доситеево НЧ „Архимандрид Доситей – 1908“ Информационна среща
13.12.2017г. 13:00 часа Село Надежден Кметство село Надежден Информационна среща
13.12.2017г. 16:00 часа Село Рогозиново Зала за събрание/клуб село Рогозиново Информационна среща
18-19.12.2017г. 09:00 часа гр. Харманли Културен център Харманли, зала: Краезнание Обучение на тема: "Информираност и умения за работа с ПРСР. Придобиване на компетентност изпълнение на проекти, финансирани по Стратегията за ВОМР".
20.12.2017г. 10:00 часа Село Върбово Читалище „Изгрев – 2008“ Информационна среща
20.12.2017г. 13:00 часа Село Шишманово Хранителен магазин/кафене село Шишманово Информационна среща
21.12.2017г. 09:00 часа Село Славяново Кметство село Славяново Информационна среща
21.12.2017г. 12:00 часа Село Болярски извор Кметство село Болярски извор Информационна среща
22.12.2017г. 10:00 часа Село Смирненци Хранителен магазин/кафене село Смирненци Информационна среща
22.12.2017г. 13:00 часа Село Бисер Кметство село Бисер Информационна среща
27.12.2017г. 09:00 часа Село Поляново Читалище „Светлина – 2010г.“ Информационна среща
27.12.2017г. 13:00 часа Село Лешниково Кметство село Лешниково Информационна среща
28.12.2017г. 10:00 часа Село Орешец Кметство село Орешец Информационна среща
28.12.2017г. 14:00 часа гр. Харманли Офис на МИГ – ул. „Петко Каравелов“ 2 Информационна среща

Екипът на „МИГ Харманли“ кани всички заинтересовани да вземат участие.

Всеки жител на община Харманли, проявяващ интерес за участие в обучението и/или информационните срещи, може да присъства. Вход – свободен!

За предварително записване, може да се свържете с нас на: 0884/905405; 0884/802043; 0882/630615;