13.05.2016

 ПОКАНА

 

Сдружение "МИГ Харманли" кани всички заинтересовани страни

на заключителна информационна конференция, която ще се проведе на 20.05.2016г. от 11,00ч., в Културен център, гр. Харманли, Конферентна зала.

Събитието се организира за  популяризиране процеса на разработка на стратегията, съгласно договор № РД 50-158/07.12.2015г. по подмярка 19.1 Помощ за подготвителни дейности на мярка 19 Водено от общностите местно развитие от Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.