07.03.2016

 ПОКАНА

 

Сдружение "МИГ Харманли" кани всички заинтересовани страни

(представители на: Общината, училищни настоятелства, обучителни институции, училища и детски градини,  читалища и НПО в областта на културата, музеи, социални служби, екологични отдели, НПО в социалната и екологичната сфера, църковни настоятелства, търговски дружества, бизнес асоциации, земеделски производители, горски стопани, кооперации, хотели, къщи за гости, заведения за хранене, търговски дружества в сферата на търговията, занаятчии и техните сдружения)

 на информационна конференция, която ще се проведе на 16.03.2016г. от 13,00ч., в Културен център, гр. Харманли, Конферентна зала.

Събитието се организира за  популяризиране процеса на разработка на стратегията, съгласно договор № РД 50-158/07.12.2015г. по подмярка 19.1 Помощ за подготвителни дейности на мярка 19 Водено от общностите местно развитие от Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.