08.01.2016

 Сдружение "МИГ Харманли" кани заинтересованите лица на информационна среща на 15.01.2016г., в следните населени места на територията: от 9,15ч. в кметство с. Бисер и от 11,00ч. в кметство в с. Доситеево. Срещата се организира съгласно договор № РД 50-158/07.12.2015г. по подмярка 19.1 Помощ за подготвителни дейности на мярка 19 ВОМР от ПРСР 2014-2020г.