18.09.2015

 Сдружение „Местна инициативна група Харманли“

 

Кани всички заинтересовани страни, медии и широката общественост на информационна среща за отчитане изпълнението на Стратегия за местно развитие /СМР/ 2011-2015г. съгласно договор № РД 50-151 /13.10.2011г. между Сдружение „Местна инициативна група Харманли“, Министерство на земеделието и храните и Държавен фонд „Земеделие“ по мярка "Прилагане на стратегиите за местно развитие" и по мярка ”Управление на местни инициативни групи, придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответната територия за местните инициативни групи, прилагащи стратегии за местно развитие„ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.

Срещата ще се проведе на 25.09.2015 г., в Конферентна зала на Културен център Харманли, адрес: гр. Харманли, бул. „България” 13а  от 10:00 часа.

На срещата ще бъдат представени изпълнените проекти по мерки от СМР, както и Оценка на изпълнението на Стратегията за местно развитие на Сдружение „МИГ Харманли“.