02.07.2015

 На 30.06.2015г. бе получено окончателно плащане по проект по мярка 312 Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия от стратегията за местно развитие на МИГ Харманли. По проекта бе закупено оборудване и обзавеждане за фризьорски салон и соларно студио. Стойността на изплатената финансова помощ е 20907,63 лв. Снимка 1. Снимка 2. Снимка 3.