17.06.2015

  На 25.05.2015г. бе получено окончателно плащане по проект по мярка 311 Разнообразяване към неземеделски дейности от стратегията за местно развитие на МИГ Харманли. По проекта беше закупено: обзавеждане и оборудване за хранителен магазин и кафене. Стойността на изплатената финансова помощ е 21008,51лв. При приключване на първи етап от проекта - завършване на строително-монтажни дейности бе получено междинно плащане на стойност 58131,89лв. Общата изплатена безвъзмездна финансова помощ по проекта е в размер на: 79140,40лв. Снимка 1. Снмка 2. Снимка 3.