16.06.2012

На 28 май 2010г. в изпълнение на Задача 2: Работни посещения на други МИГ на територията на България представители на проекта и членове на УС на МИГ Харманли посетиха Свиленград. Координаторът на проекта- Д.Комитова, председателят на УС - Хр.Братанов и член на УС - Ц.Вълчев бяха посрещнати от екипа на проекта в Свиленград, както и от г-жа Надя Пеева- член на УС на МИГ Свиленград Ареал, Ася Райкова- зам.кмет на община Свиленград.Тези посещения имат за цел да се сподели опит между отделните МИГ при реализацията на проекта, проблемите, които се срещнати и как са адресирани и решени.По време на срещата бяха коментирани мерките, които са заложени в стратегиите, както и проблеми, които са възникнали в процеса на изпълнение на проекта.