15.06.2015

 На 26.05.2015г Европейската комисия одобри Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г. на  България.