01.06.2015

 На 01.06.20158г. бе получено окончателно плащане по проект по мярка 121 Модернизиране на земеделските стопанства от стратегията за местно развитие на МИГ Харманли. По проекта бяха закупени: мулчер, вентилаторна пръскачка, GPS, култиватор за слята повърхност, култиватор окопен и ремарке. Стойността на одобрената и изплатена финансова помощ е 23 205,28лв. Снимка 1. Снимка 2. Снимка 3. Снимка 4. Снимка 5.