26.05.2015

 На 16.02.2015г. в областна дирекция на Държавен фонд "Земеделие" - гр. Хасково, г-н Величко Сянков – председател на Управителния съвет на сдружение „МИГ Харманли“ и г-н Динко Христов – земеделски производител, подписаха договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 121 към Стратегията за местно развитие на сдружение "МИГ Харманли". По проекта се предвижда закупуване на земеделска техника. Стойността на безвъзмездната финансова помощ по проекта е 23205,28лв. снимка 1