26.05.2015

 На 07.11.2014г. в Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция - гр. Хасково бе подписан пореден договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 312 от Стратегията за местно развитие на сдружение "МИГ Харманли". Бенефициент по проекта е "Тръндеви" ЕООД, представлявано от Вера Иванова Тръндева. По проекта е предвидено ремонт и технологично обзавеждане на магазин за диетични и диабетични храни. Стойността на безвъзмездната финансова помощ е 9573,94лв. Снимка 1