03.11.2014

ОЩЕ ЕДИН ПРОЕКТ, РЕАЛИЗИРАН ЧРЕЗ МИГ ХАРМАНЛИ, ПОЛУЧИ ОКОНЧАТЕЛНО ФИНАНСИРАНЕ

На 31.10.2014г. бе получено окончателно плащане по проект по мярка 312 - Създаване и развитие на микропредприятия от Стратегията за местно развитие на "МИГ Харманли". По проекта бе закупено ново оборудване за амбулатория за първична дентална помощ. Стойността на изплатената безвъзмездна финансова помощ по проекта е 56529,07лв. Снимка 1;