16.10.2014

 На 11.10.2014г., екипа на "МИГ Харманли" присъства на откриването на хранителен магазин с кафене, изградени по мярка 311 - Разнообразяване към неземеделски дейности от Стратегията за местно развитие. По проекта бяха извършени строително-монтажните работи по изграждането на целия обект, както и закупуване на оборудване и обзавеждане за магазина и кафенето. Снимка 1. Снимка 2. Снимка 3.