16.10.2014

 На 15.10.2014г. в Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция - гр. Хасково бе подписан пореден договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 312 от Стратегията за местно развитие на сдружение "МИГ Харманли". Бенефициент по проекта е "Темира 2" ЕООД, представлявано от Станка Добрева Василева. По проекта е предвидено изграждане на цех и закупуване на машина за производство на картонени чаши. Стойността на финансовата помощ по договора е 133 096,69лв. Снимка 1.