16.06.2012

На 21 май 2010 се проведе избор за длъжността Изпълнителен директор на МИГ Харманли. Екипа на проекта очаква да получи официалният протокол от избора, след което същият ще бъде публикуван тук.