15.10.2014

 На 13.10.2014г. бе получено окончателно плащане по проект "Услуги със земекопна техника" по мярка 312 - Създаване и развитие на микропредприятия от Стратегията за местно развитие. По проекта беше закупен багер- товарач. Стойността на изплатената безвъзмездна помощ е 87 220,00лв. Снимка 1.