15.10.2014

 Получено е окончателно плащане по проект по мярка 121 - Модернизиране на земеделските стопанствае. По проекта бяха закупени трактор, сеялка, плуг и сламопреса. Стойността на одобрената и изплатена безвъзмездна финансова помощ е 86498,74лв. Снимка 1. Снимка 3 Снимка 2.. Снимка 4.