12.09.2014

Получено е окончателно плащане по проект по мярка 312 - Създаване и развитие на микропредприятия от Стратегията за местно развитие на "МИГ Харманли". По проекта беше закупен комбиниран багер - товарач. Стойността на одобрената и изплатена безвъзмездна финансова помощ е 99052,80лв. Снимка 1;