05.09.2014

 

УРН Наименование на проекта Резултат от проверка за административно съответствие и допустимост
МХ-121-8-045 Модернизиране на земеделската техника в стопанството за производство на по - качествени земеделски продукти ДА