05.09.2014

Приключи приема на проектни предложения по ОСМА покана от Стратегията за местно развитие на сдружение "МИГ Харманли". До 14:00 часа на 03.09.2014г. беше входирано 1 проектно предложение, както следва:

УРН Наименование на проекта Обща стойност на проекта Размер на БФП
МХ-121-8-045 Модернизиране на земеделската техника в стопанството за производство на по - качествени земеделски продукти 38675,48лв. 23205,28лв.