05.09.2014

Получено е окончателно плащане по проект по мярка 121 - Модернизиране на земеделските стопанства от Стратегията за местно развитие на "МИГ Харманли". По проекта бяха закупени сеялка, дискова брана, два плуга и вентилаторна пръскачка. Стойността на одобрената и изплатена безвъзмездна финансова помощ е 49605,42лв. Снимка 1; Снимка 2;