06.08.2014

На 05.08.2014г. в областна дирекция на Държавен фонд "Земеделие" - гр. Хасково, г-н Величко Сянков – председател на Управителния съвет на сдружение „МИГ Харманли“ и г-н Георги Георгиев – земеделски производител, подписаха договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 121 към Стратегията за местно развитие на сдружение "МИГ Харманли". По проекта се предвижда създаване на трайни насаждения от орехи – био, както и закупуване на моторен трион, моторна коса и моторна фреза. Стойността на безвъзмездната финансова помощ по проекта е 21908,79лв. Снимка 1;