06.08.2014

На 04.08.2014г. в областна дирекция на Държавен фонд "Земеделие" - гр. Хасково, г-н Величко Сянков – председател на Управителния съвет на сдружение „МИГ Харманли“ и г-н Никола Колев – земеделски производител, подписаха договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 121 към Стратегията за местно развитие на сдружение "МИГ Харманли". По проекта се предвижда направа на фундаменти за оранжерия и доставка и монтаж на оранжерия. Стойността на безвъзмездната финансова помощ по проекта е 19893,00лв. Снимка 1;