06.08.2014

На 04.08.2014г. в областна дирекция на Държавен фонд "Земеделие" - гр. Хасково, г-н Величко Сянков – председател на Управителния съвет на сдружение „МИГ Харманли“ и г-н Росен Русев - управител на „ЛИН“ ООД подписаха договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 121 към Стратегията за местно развитие на сдружение "МИГ Харманли". По проекта ще бъдат закупени култиватор за предсеитбена подготовка, ремарке, сеялка и тороразпръскваща машина. Стойността на безвъзмездната финансова помощ по проекта е 31939,68лв. Снимка 1;