06.08.2014

На 04.08.2014г., председателя на Управителния съвет на сдружение "МИГ Харманли" - г-н Величко Сянков и кмета на Община Харманли - г-н Михаил Лисков подписаха поредни два договора за предоставяне на финансова помощ по мерки 226 и 322 от Стратегията за местно развитие на сдружение "МИГ Харманли". По единият от проектите е предвидено монтиране на система за пожароизвестяване на територията на ОП „Горска компания“ гр. Харманли, както и изграждане на стоманени кули за система от превантивни дейности срещу пожари. По другият проект ще бъде направен ремонт на читалищни сгради в село Лешниково и село Иваново, община Харманли. Общата стойност на одобрената безвъзмездна финансова помощ по двата проекта е 504750.37 лв. Снимка 1;