17.07.2014

На 16.07.2014г. е получено окончателно плащане по проект по мярка 312 - Създаване и развитие на микропредприятия от Стратегията за местно развитие на "МИГ Харманли". По проекта бяха закупени оборудване и съоръжения за нуждите на рекламна къща в гр. Харманли. Стойността на одобрената и изплатена безвъзмездна финансова помощ е 9862,37лв.