17.07.2014

Получено е окончателно плащане по проект по мярка 121 - Модернизиране на земеделските стопанства. Бенефициент - земеделски производител Станислав Антонов Манолов. По проекта бяха закупени трактор, плуг, сеялка, тороразпръскващо ремарке и хедер за прибиране на царевица, които ще бъдат използвани за обработка и прибиране на реколтата в стопанството. Стойността на одобрената и изплатена безвъзмездна финансова помощ е 117291,45лв.