30.06.2014

На 26.06.2014г., председателя на Управителния съвет на сдружение "МИГ Харманли" - г-н Величко Сянков и кмета на Община Харманли - г-н Михаил Лисков подписаха договор за предоставяне на финансова помощ по мярка - 313 "Насърчаване на туристическите дейности" от Стратегията за местно развитие на сдружение "МИГ Харманли". По проекта ще бъде направен ремонт на Историческия музей в град Харманли. Общата стойност на одобрената безвъзмездна финансова помощ е 72997.56 лв. Снимка 1;