16.06.2012

На 30 април Хасковски окръжен съд регистрира Сдружение \"МИГ ХАРМАНЛИ\". Предстои регистрация в Министерство на правосъдието. Това се налага поради факта, че сдружението е в обществена полза. За целта УС на МИГ ще разработи правила за обществено полезната му дейност. Това е едно от изискванията за регистрацията в МП.