16.06.2014

Изпълнителният директор на "МИГ Харманли" - Диана Радева и експерта по прилагане на СМР - Петя Иванова взеха участие в международен семинар по ЛИДЕР, организиран от Министерството на земеделието и храните (МЗХ) в гр. Варна. Там стана ясно, че 1007 проекта по мярка 41 от подхода ЛИДЕР от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2007-2013 са одобрени до 31 май 2014 г., а одобрените субсидии по проектите подадени от Местните инициативни групи (МИГ) към Държавен фонд земеделие – РА са на стойност 75 млн. лв. На семинара присъства и директорът на дирекция „Развитие на селските райони” в МЗХ - Светлана Александрова. Според нея ЛИДЕР се прилага реално в България едва от 2011 година и въпреки ограниченото време са постигнати завидни резултати от МИГ. Светлана Александрова бе категорична, че благодарение на ЛИДЕР се мобилизира местният капацитет, за да може да се постигне разнообразяване на локалната икономика и да се преборят проблеми като безработица и обезлюдяване. В международния семинар взеха участие още: представители на управляващите органи на ПРСР, членове на Местни инициативни групи и ръководители на ЛИДЕР от България, Франция, Румъния, Унгария, Италия и Гърция.