03.06.2014

На 31.05.2014г. в областна дирекция на Държавен фонд "Земеделие" - гр. Хасково беше подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 121 към Стратегията за местно развитие на сдружение "МИГ Харманли". Предвидено е засаждане на трайни насаждения - орехи и сливи. Бенефициент по проекта: земеделски производител Галина Христонова Георгиева. Стойност на безвъзмездна финансова помощ - 7656,70лв. Снимка 1;