30.05.2014

На 28.05.2014г. в областна дирекция на Държавен фонд "Земеделие" - гр. Хасково бе подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 121 - Модернизиране на земеделските стопанства към Стратегията за местно развитие на "МИГ Харманли". Бенефициент: земеделски производител Желязка Иванова Хаджинонева - Гуниа. По проекта е предвидено засаждане на трайни насаждения. Стойността на договорираната безвъзмездна финансова помощ е 10857,19лв. Снимка 1; Снимка 2;