30.05.2014

На 28.05.2014г. в областна дирекция на Държавен фонд "Земеделие" - гр. Хасково бе подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 121 - Модернизиране на земеделските стопанства към Стратегията за местно развитие на сдружение "МИГ Харманли". Бенефициент: земеделски производител Лилян Тодоров Атанасов. По проекта е предвидено закупуване на трактор, сеялки, тръбно - ролкова дъждовална машина и пръскачка. Стойността на договорираната безвъзмездна финансова помощ е 60872,48лв. Снимка 1; Снимка 2;