30.05.2014

На 28.05.2014г. в областна дирекция на Държавен фонд "Земеделие" - гр. Хасково бе подписан договор  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 121 - Модернизиране на земеделските стопанства към Стратегията на МИГ. Бенефициент: земеделски производител Даниел Иванов Жеков. По проекта е предвидено закупуване на трактор с инвентар и засаждане на десертни лозя. Стойността на договорираната безвъзмездна финансова помощ е 98882,99лв. Снимка 1; Снимка 2;